ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία - Επίπεδο - Ημιεπίπεδο -Γωνία - Γραμμή - Επίπεδα σχήματα - Ευθύγραμμα σχήματα - Ίσα σχήματα-Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων - Απόσταση σημείων-Μέσο ευθύγραμμου τμήματος-Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων-Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών - Διχοτόμος γωνίας - Είδη γωνιών - Κάθετες ευθείες-Εφεξής και διαδοχικές γωνίες - Άθροισμα γωνιών-Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες - Κατακορυφήν γωνίες-θέσεις ευθειών στο επίπεδο Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων-Κύκλος και στοιχεία του κύκλου-Eπίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου - Μέτρηση τόξου .Θέσεις ευθείας και κύκλου
  • Συμμετρία ως προς άξονα -Άξονας συμμετρίας-Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος-Συμμετρία ως προς σημείο-Κέντρο συμμετρίας-Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

  • Στοιχεία τριγώνου - Άθροισμα γωνιών τριγώνου-Είδη τριγώνων - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου-Παραλληλόγραμμο - Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο-Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου - Ισοσκελές τραπεζίου-Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης