Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
(Α Γ-Μ-Κ 2ο )

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Η έννοια του κλάσματος- Ισοδύναμα κλάσματα- Σύγκριση κλασμάτων- Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων- Πολλαπλασιασμός κλασμάτων- Διαίρεση κλασμάτων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής