Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
(Α Γ-Μ-Κ 3ο )

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής