Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(Α Γ-Μ-Κ 4ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Η έννοια της εξίσωσης - Οι εξισώσεις α+χ=β, α-χ=β, αχ=β, α:χ=β και χ:α=β- Επίλυση προβλημάτων- Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής