Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ
(Α Γ-Μ-Κ 7ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) - Η ευθεία των Ρητών - Τετμημένη σημείου- Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι ρητοί - Σύγκριση ρητών- Πρόσθεση - Αφαίρεση - Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών αριθμών- Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών- Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό- Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής