Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
(ΑΓ-Γ-Κ 2ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Συμμετρία ως προς άξονα -Άξονας συμμετρίας-Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος-Συμμετρία ως προς σημείο-Κέντρο συμμετρίας-Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής