Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
(Α Γ-Γ-Κ 3ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Στοιχεία τριγώνου - Άθροισμα γωνιών τριγώνου-Είδη τριγώνων - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου-Παραλληλόγραμμο - Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο-Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου - Ισοσκελές τραπεζίου-Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής