Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
(Β Γ-Μ-Κ 3ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Η έννοια της συνάρτησης- Καρτεσιανές συντεταγμένες - Γραφική παράσταση συνάρτησης- Η συνάρτηση ψ=αχ- Η συνάρτηση ψ=αx+β- Η συνάρτηση ψ=α/χ - Η υπερβολή

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής