Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
(Β Γ-Μ-Κ 4ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Βασικές έννοιες της Στατιστικής :Πληθυσμός - Δείγμα- Γραφικές παραστάσεις- Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων- Ομαδοποίηση παρατηρήσεων- Μέση τιμή - ΔιάμεσοςΣε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής