Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠ. ΣΧΗΜ.-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
(Β Γ-Γ-Κ 1ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας- Μονάδες μέτρησης επιφανειών- Εμβαδά επιπέδων σχημάτων- Πυθαγόρειο θεώρημα

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής