Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΓΕΩΜ. ΣΤΕΡΕΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
(Β Γ-Γ-Κ 4ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Ευθείες και επίπεδα στο χώρο- Στοιχεία και εμβαδόν Πρίσματος και κυλίνδρου- Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου- Η πυραμίδα και τα στοιχεία της- Ο κώνος και τα στοιχεία του- Η σφαίρα και τα στοιχεία της- Γεωγραφικές συντεταγμένες

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής