Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ( 0 ΘΕΜΑΤΑ )
(Γ Γ-Γ-Κ 1ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Ισότητα τριγώνων- Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων- Θεώρημα του Θαλή- Ομοιοθεσία- Ομοιότητα (πολύγωνα - τρίγωνα)- Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες