Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
(Γ Γ-Α-Κ 4ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Η συνάρτηση ψ=αχ2 με α όχι 0- Η συνάρτηση ψ=αχ2 + βχ +γ με α όχι μηδέν

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής