Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜ. ΣΧΗΜΑΤΑ
(Α Λ-Γ-Κ 2ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σημεία, γραμμές και επιφάνειες- Το επίπεδο- Η ευθεία- Η ημιευθεία- Το ευθύγραμμο τμήμα- Μετατοπίσεις στο επίπεδο - Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων- Πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων- Μήκος ευθύγραμμου τμήματος -Απόσταση δύο σημείων- Σημεία συμμετρικά ως προς κέντρο- Ημιεπίπεδα - Η γωνία - Σύγκριση γωνιών- Ευθεία κάθετη από σημείο σε ευθεία- Πράξεις μεταξύ γωνιών- Είδη και απλές σχέσεις γωνιών - Έννοια και στοιχεία του κύκλου- Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου- Μέτρο τόξου και γωνίας- Τεθλασμένη γραμμή-πολύγωνο-στοιχεία πολυγώνων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής