Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ
(Α Λ-Γ-Κ 4ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Εισαγωγή- Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα- Κατασκευή παράλληλης ευθείας -Γωνίες με πλευρές παράλληλες- Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου- Άθροισμα γωνιών τριγώνου- Γωνίες με πλευρές κάθετες- Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής