Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
(Α Λ-Γ-Κ 5ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Εισαγωγή-Παραλληλόγραμμα -Ορθογώνιο- Ρόμβος-Τετράγωνο-Εφαρμογές στα τρίγωνα -Βαρύκεντρο τριγώνου -Το ορθόκεντρο τριγώνου-Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου -Τραπέζιο- Ισοσκελές τραπέζιο- Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής