Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 09ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(Β Λ-Γ-Κ 9ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μετρικές σχέσεις σε τρίγωνο - Θεώρηματα οξείας & αμβλείας γωνίας - Θεωρήματα Διαμέσων - Τέμνουσες κύκλου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες