Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ
(Β Λ-Γ-Κ 10ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Πολυγωνικά χωρία - Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα σχήματα - Εμβαδόν βασικών ευθυγράμμων σχημάτων - Αλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου - Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων - Μετασχηματισμός πολυγώνου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες