Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
(Β Λ-Γ-Κ 11ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Ορισμός κανονικού πολυγώνου - Ιδιότητες και στοιχεία κανονικού πολυγώνου - Εγγραφή κανονικών πολυγώνων σε κύκλο - προσέγγιση μήκους κύκλου με κανονικά πολύγωνα - μήκος τόξου - Εμβαδόν κύκλου - εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος - τετραγωνισμός του κύκλου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες