Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ( 14 ΘΕΜΑΤΑ )
(Γ Λ-Κ-Μ1Κ 2ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού. - Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών. - Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού. – Διαγωνίσματα – Ασκήσεις - Αpplets

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες