Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ( 24 ΘΕΜΑΤΑ )
(Γ Λ-Κ-Μ2Κ 1ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Πραγματικοί αριθμοί – Συναρτήσεις - Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση - Όριο συνάρτησης στο Χο - Ιδιότητες των ορίων - Μη πεπερασμένο όριο στο Χο - Όρια συνάρτησης στο άπειρο - Συνέχεια συνάρτησης

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες