Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 27 ΘΕΜΑΤΑ
(Γ Λ-Κ-Μ2Κ 2ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Η έννοια της παραγώγου - Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση - Κανόνες παραγώγισης - Ρυθμός μεταβολής - Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού - Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής - Τοπικά ακρότατα συνάρτησης - Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης - Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital - Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες