Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜ. ΕΝΝΟΙΕΣ
(Α Γ-Γ-Κ 1ο )

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία - Επίπεδο - Ημιεπίπεδο -Γωνία - Γραμμή - Επίπεδα σχήματα - Ευθύγραμμα σχήματα - Ίσα σχήματα-Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων - Απόσταση σημείων-Μέσο ευθύγραμμου τμήματος-Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων-Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών - Διχοτόμος γωνίας - Είδη γωνιών - Κάθετες ευθείες-Εφεξής και διαδοχικές γωνίες - Άθροισμα γωνιών-Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες - Κατακορυφήν γωνίες-θέσεις ευθειών στο επίπεδο Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων-Κύκλος και στοιχεία του κύκλου-Eπίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου - Μέτρηση τόξου .Θέσεις ευθείας και κύκλου

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής