Μπορείς να αναζητήσεις πολλές λέξεις με μια φορά.

word: εύρεση ταιριάσματος αυτής της λέξης μέσα στο κείμενο.
+word: μόνο ακριβείς λέξεις θα βρεθούν.
-word: μη συμπεριλάβετε τα αποτελέσματα που περιέχουν αυτήν η λέξη.